Wieloosiowe systemy odczytu położenia
czwartek, 25 lipca 2024
Elektorniczyny Kopiał
Elektroniczny kopiał obrabiarkowy
    
Elektroniczny kopiał obrabiarkowy zastępuje tradycyjny, często wyeksploatowany, kopiał elektromechaniczny. Kopiał w wielu wypadkach skutecznie zastępuje obrabiarkę CNC zwłaszcza tam gdzie decydują koszty.
  Zalety:
 • nie ma potrzeby wykonywania szablonów co obniża koszty
 • zmniejsza się czas poświęcony na wdrożenie obróbki nowego kształtu
 • wzrost niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu pracy
 • redukcja czasu potrzebnego na przezbrojenie maszyny
 • bieżąca obserwacja stanu obróbki
 • możliwość szybkiej korekcji obrabianego kształtu
 • pamięć dla 25 wykonanych kształtów
 • kopiał ma wbudowany czytnik dwuosiowy
 • trwała obudowa
 • mocowanie na magnesie

UWAGA !

Aby móc zainstalować kopiał muszą być spełnione dwa warunki. Posuwy muszą być załączane przez sprzęgła elektromagnetyczne oraz wymagane jest zainstalowanie w stosownych osiach enkoderów do pomiaru drogi.
 
Kopiał